سیبچه
اشتراک سیبچه

دلیل هزینه اشتراک سیبچه

هزینه‌ای که بابت فعال‌سازی اشتراک سیبچه پرداخت می‌‌کنید، بابت ارائه و فعال‌سازی سیستم ادهاک (Ad-Hoc) بر روی دستگاه‌های اپلی شما است.

با پرداخت هزینه اشتراک، بستر روی یک دستگاه به مدت زمان معین فعال می‌گردد و قابلیت استرداد یا جا به جایی به دستگاه های دیگر را نخواهد داشت

خرید اشتراک سیبچه

اشتراک 3 ماهه

قیمت نهایی:375،000 تومان

اشتراک 6 ماهه

قیمت نهایی:685،000 تومان

به این برنامه امتیاز دهید